• Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
  • Linkedin
  • Rss
Sanayi sektörü ve hizmet sektörüne yoğunlaşma
İsyerlerim.Com | Sektörlerin Buluşma Noktası
Bu Alana Reklam Verin.
Haber Kategorileri
Haber Detayları

Sanayi sektörü ve hizmet sektörüne yoğunlaşma

Sektörlerde yoğunlaşma


İmalat endüstri sektöründe, faaliyet sınıflarının yüzde 25,3'ünde çok yüksek derecede yoğunlaşma belirlendi. Toptan ve perakende ticaret sektöründeki sınıfların yüzde 71,4'ünde, inşaat sektöründeki sınıfların yüzde 81'inde düşük derecede yoğunlaşma görüldü. 

Madencilik ve taş ocakçılığındaki sınıfların yüzde 35,7'sinde, eriştirme ve depolama sektöründeki sınıfların yüzde 28,6'sında çok yüksek yoğunlaşma gözlemlendi. 

Araştırma kapsamında teşebbüslerin yüzde 39,9'u toptan ve perakende ticaret, yüzde 14,9'u eriştirme ve depolama, yüzde 12,9'u imalat sanayi faaliyetinde bulundu. İmalat sanayi bölümünde gerçekleşen cironun toplam ciroya oranı yüzde 28,4 olarak gerçekleşti. Toptan ve perakende ticaretinden ele geçirilen cironun toplam ciroya oranı ise yüzde 42,5 oldu. 

TÜİK hesaplamasında, yoğunlaşma oranı (CR4) 30'dan az olanlar ''düşük derecede yoğunlaşma'', 30-50 arası ''orta derecede yoğunlaşma'', 50-70 arası ''yüksek derecede yoğunlaşma'', 70'in üzeri de ''çok yüksek derecede yoğunlaşma'' olarak kabul edildi. 

29-07-2015

Facebook Yorumları