• Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
  • Linkedin
  • Rss
Türk Eximbank anaparasını 10 milyar TLye yükseltti
İsyerlerim.Com | Sektörlerin Buluşma Noktası
Action Coin
Haber Kategorileri
İlginizi Çekebilir
Haber Detayları

Türk Eximbank anaparasını 10 milyar TLye yükseltti

Türk Eximbank, 12 Ocak 2017 tarihinde Olağandışı Genel Heyet'unu yaparak, anapara artırımlarını kolaylaştıracak kayıtlı sermaye sistemine geçti. Olağandışı Genel Heyet'da Banka'nın kayıtlı sermaye tavanı 10 milyar TL'ye çıkarıldı. Böylelikle mevcut vaziyette 3,7 milyar TL olan ve tamamı ödenmiş olan sermayesi, önümüzdeki dönemde 10 milyar TL'ye yükseltilecek.

İzahta şöyle denildi:

Türk Eximbank'ın sermaye yapısı daha da güçlendirilerek, ihracatçıların artan TL kredi talepleri de karşılanabilecektir. Ülkemizin ihracat ile büyüme hedefine daha etkin erişebilmesi için Türk Eximbank tarafından ehemmiyetli miktarda kaynağa ihtiyaç bulunmaktadır. Döviz kredilerinin kaynağını oluşturacak fonlar, Merkez Bankası reeskont kaynağını kullanarak ve beynelmilel piyasalardan borçlanarak tedarik edilecek. Bu amaçla 2017 senesi içerisinde uluslararası piyasalarda tahvil ihracı, Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası gibi uluslar üstü kuruluşlardan borçlanma ve ayrı olarak sendikasyon kredileri temini yoluna gidilecek. Diğer taraftan, TL kredilerinin en ehemmiyetli kaynağı ise Türk Eximbank'ın kendi sermayesi olacaktır. 

13-01-2017

Facebook Yorumları