• Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
  • Linkedin
  • Rss
Türk Lirası bölgesel ödeme aracı olacak
İsyerlerim.Com | Sektörlerin Buluşma Noktası
Action Coin
Haber Kategorileri
İlginizi Çekebilir
Haber Detayları

Türk Lirası bölgesel ödeme aracı olacak
Daha önceki Borsa İstanbul İdare Heyeti Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili İbrahim Turhan, Türk lirasını yerel bir ödeme aracı haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Turhan yaptığı izahta, öteden beri İslami prensiplere uygun finansal faaliyetlerin yaygınlaştırılması konusunun üzerinde durduklarını, bunun yalnızca Türkiye'ye has olmadığını ve liderliğini Londra ve Frankfurt'un yaptığını belirtti.

Lüksemburg borsasında tamamiyle İslami asallara uygun endekslerin alınıp satılabildiğini, Londra borsasında bu tip finansmanın son derece yaygınlaştığını, kira sertifikası ihraç edecek bir hayli şirketin bu borsayı seçenek ettiğini vurgulayan Turhan, "Bu manada biz İstanbul'u beynelmilel bir finansman merkezi haline getirmek istiyoruz. Türkiye olarak, Türkiye'nin taktiği çerçevesinde bölgesel merkez, global oyuncu İstanbul diye bir husus var. İstanbul'un küresel piyasalar açısından ehemmiyetli merkez haline gelebilmesi için ananesel finans yollarının dışında dünyada bu şekilde ivme kazanan ve çok ehemmiyetli pazar büyüklüğüne erişen diğer alanlarda da kesinlikle faaliyet göstermesi gerekir" dedi.

İMKB'de 2012 seneninde göreve başladığında bir İslami endeks oluşturduklarını, bu endekse İslam İşbirliği Örgütü azası 19 ülkeden 50 firmanın katıldığını, daha sonra hem beynelmilel İslami likidite idaresi şirketi hem merkezi Bahreyn'de olan bütün beynelmilel kuruluşlar ve platformlarla işbirliğini geliştirdiklerini ifade eden Turhan, bu ürünlerin Türkiye'de alınıp satılmasına olanak verecek bir ortam oluşturduklarını kaydetti.

SPK'nın bunun tertip etmeleri yaptığını, görevden ayrılmadan önce İslam Kalkınma Bankasının ihraç ettiği ve o vakit kadar sadece Dubai ve Londra'da işlem gören bütün kira sertifikalarının Borsa İstanbul'da da kote edilmeye başladığını ifade eden Turhan, şöyle konuştu:

"Bizim hem bu ananesel finansal ürünlerde derinliği artırmak hem türev ürünler gibi yeni gelişen piyasalarda hem borsa yatırım fonlarında hem emtiaya dayalı piyasalarda ki biliyorsunuz elektrik borsasını da faaliyete aldık. Hem de İslami finans olarak adlandırılan dünyada bu alanda salt surette bir şeyler yapmamız gerekli. Etkinliğimizi daha da artırmamız gerekli. Borsalar da bu manada son zamanda çok ön tasarıya çıkıyor. Bu çerçevede Borsa İstanbul'un kendi stratejik tasarınında yer alan bu natif finansal yolların de geliştirilmesi ve İstanbul'da etkin bir şekilde sunulması ile ilgili Borsa İstanbul'un çalışmalarına devam etmesini gönülden destekliyorum."

TROY ULUSAL KREDİ KARTI

Elektronik ödeme sistemlerinin son zamanda büyük gelişmeler gösterdiğini, hemen hemen fiziki paranın tamamiyle ortadan kaybolduğunu, ödemelerin büyük bölümünün ya elektronik sistemler veyahut kredi kartı benzeri araçlarla gerçekleştirildiğini belirten Turhan, elektronik ödeme sistemleri pazarında ağırlıklı olarak 4-5 firmanın faaliyet gösterdiğini söyledi.

Ödeme sistemlerinin stres dönemlerinde bile olsa sıhhatli işlemesinin ehemmiyetine vurgu yapan Turhan, Yunanistan'daki sıkıntıdan dolayı bu ülkede kredi kartı sistemlerinin durma noktasına geldiğini hatırlattı. Turhan, şöyle devam etti:

"Stratejik hedeflerimizden birisi de Türk lirasını hiç değilse yerel bir ödeme aracı haline getirmek. Bu yakın vakitte bilhassa Ortadoğu'da jeopolotik rizikoların bu kadar üst düzeye gelmesinden önce kısmen gerçekleşmişti de.

Böyle bir vaziyette tabii Türkiye merkezli bir elektronik ödeme aracının olmasının çok büyük avantajları olur. Zira bunlar birbirini destekleyecek adımlar. O manada bu teşebbüsü son derece yerinde buluyorum. Şüphesiz tabii burada ehemmiyetli olan yapılan her şeyde bilhassa ekonomiyle alakalı konularda rasyonaliteden ayrılmamak, ekonominin küresel kaidelerine, normlarına uyum göstermek ve iyi yönetişim kaidelerine uygun, saydam, adaletli, herkesin ne olduğunu son derece rahat anlayabileceği ve bu genel kabul görmüş ilkelere uygun hareket etmektir ki zati böyle yapmazsanız ne ödeme aracı ne ödemi sistemi kabul de görmez."

29-10-2015

Facebook Yorumları