• Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • Rss
Yüzey Akış Türbini
İsyerlerim.Com | Sektörlerin Buluşma Noktası
Ürün Ekle
Ürün Harita Konumu
Ürün Kategorileri
Ürün Detayları
 • Yüzey Akış Türbini

  349 görüntülenme
 • Ürün Kod
  432
 • Ürün Fiyatı
  850.000,00 ₺
 • Ürün Tarihi
  23-12-2016
 • Yetkili
  Orhan UTLU
 • Telefon
  05382342677
 • İl / İlçe
  Muğla / Muğla
 • Ürün Firma
 •        
Ürün Açıklaması

YÜZEY AKIŞ TÜRBİNİ, Ülkemizde yapılan ilk tamamlanmış çalışmadır. Dünyada benzer türde çalışmalar da mevcut olup, patentli bir uygulamadır. AYDEM-EDAŞ ile elektrik üretim anlaşması sağlanamamış, hukuksal süreç başlamış, ancak süreç çok uzayacağından dolayı; satılmasına karar verilmiştir. Uygulama tesisi, elektrik üreten ve şebekeye uygun voltaja ayarlanmış, 31.5 kV OG hattına enerji verecek durumda olup, 32 kV trafosu anlaşma sağlanamadığı için temin edilmemiş durumdadır.

Asıl gayesi, Boğaz akışları için tasarlanmakla beraber; her akış özelliğinde kullanılabilmekte, su kullanım hakkı sıfır bir çalışmadır. Henüz Boğazlardan enerji üretmek ve satmak aşamasına geçilememiş; bu maksatla Muğla Ünv. ile doktora tezi seviyesinde çalışmalar devam etmektedir.

Bahse konu sistem, tüm imalat resimleri ile birlikte teslim edilecek olup, 1 MW gücüne kadar güç artışı uygulanabilecek her türlü teknik destek ALICIYA sağlanacaktır.

 

UYGULAMA YÖNTEMLERİ
1)   Nehir veya çaylardan elektrik üretmek ve bölgedeki EDAŞ'a satışını yapmak:

a)- Bu maksatla DSİ yoluyla (İl Özel İdarelerine de yapılabilir) Su Kullanım Hakkı izni alarak, Lisanssız Elektrik Üretimi yapılabilir. İzin alımında, su kullanımı sıfır olduğundan dolayı, bölgesel olarak resmi işlemlerin yapılması alıcıya aittir.

b)- Bu tip üretim yöntemi ile,  aynı dağıtım bölgesi (Aydem, Uludağ EDAŞ vb. gibi dağıtım şirketinin yetkileri içinde kalan tüm arazi içinde) kapsamında yapılacak bir enerji santralı ile 9 cent/kW elektrik satışı yapılacaktır.

2)   Bir yada birden çok tesisin veya işletmenin kendi elektrik sarfiyatını karşılaması:

 

a)- Bu maksatla oluşturacakları konsorsiyum veya site yöntemi ile elektrik üretimi yapmak ve üretilen elektrik enerjisinin işletmelerde tüketilmesini sağlamaktır.

b)- Bu tip üretim yöntemi ile,  aynı dağıtım bölgesi (Aydem, Uludağ EDAŞ vb. gibi dağıtım şirketinin yetkileri içinde kalan tüm arazi içinde) kapsamında yapılacak bir enerji santralı ile işletmelerde kullanılan elektrik enerjisinin kullanımı gerekmektedir.

c)- Bu sayede aynı dağıtım şirketi kapsama alanı içerisinde kalmak kaydıyla; elektrik üretimi de yapabilmek ve bu üretilen enerjinin işletmelerine taşınması için aylık belirli bir ücret karşılığı kendi elektriğini kullanmak mümkündür.

 d)- Bu şekilde üretilen enerjinin tamamı tüketilmelidir. Çünkü, fazla yapılan üretim olduğunda; dağıtım şirketince mahsup tamamlanana kadar elektrik üretimi durdurulmaktadır.

 

3)    DSİ sulama kanallarında yapılacak Yap-İşlet-Devret Modeli ile elektrik üretmek ve satmak:

 

a)- Bu yöntemde, DSİ e ait sulama kanallarında akan suyun enerji üretimi yapılarak değerlendirilmesi mümkündür. DSİ, bu kanalları kendi bütçesi ile yapmış olup, genellikle uzun ömürlü olacak şekilde kullanım amacı doğrultusunda kullandığı için sulama dışında herhangi bir gelir elde etmemektedir. Ancak bu uygulama sonrası mevcut üretim tesisi, anlaşma süresi sonrası DSİ için bir ek gelir kaynağı olarak kullanılabilecektir.

b)- DSİ sulama kanalları, betonarme kanallardır ve belirli sabit bir eğime sahiptir. Bu kanallardan üretilecek enerji; kanalın sehimine göre belirli aralıklarla kurulacak olan “Akıntı Enerjisi Santralleri” (AES)  vasıtasıyla MegaWatt seviyelerinde enerji üreterek, YG (Yüksek Gerilim) seviyesinde enterkonnekte şebekeye verilebilmektedir.

c)- En kısa sulama kanalı birkaç km uzunluğa sahip olup, aynı kanal üzerinde birçok sayıda “AGS” kurmak mümkündür ve akış üzerinde kanal taşıntısı (şişirme) yapmayacak şekilde tasarlanmaktadır.

 

4) Boğazlardan 5 MW gücünde Modüler Ünitelerle elektrik üretmek ve satmak:

a)- Çanakkale Boğazı 60 km uzunluğunda ve boğaz trafiği açısından müsait bir akışa sahiptir. Çanakkale Boğazında halen, izni alınmış ve boğaz dip akıntısından enerji üreten bir santral bulunmaktadır. Bu akış için “Enerji Üretimi “ izin işlemleri DSİ kontrolünde değildir. Bu nedenle 5 MW güçlerinde santral yapımı için “Demirleme Mevkii” kiralamak Liman Başkanlıkları koordinesine tabidir.

b)- “AES” üretim yöntemi ile; her biri 1 MW gücünde ve ardışık demirleme metoduyla; toplam 400 m. Demir mevkii kiralayarak 5 adet AES’nin birbirine bağlanması en uygun yöntemdir. Böylece akıntıya göre en sondaki santralden sahile bağlanacak olan enerjinin; sahildeki bir trafo ile YG hatta enerji iletmesi değerlendirilmiştir.

c)- Bu yöntemde üretilecek enerji AG (Alçak Gerilim) seviyesinde bile olsa; 690 VAC olacak şekilde (iletim kaybını azaltmak için)  tasarlanmıştır. Her Modüler Ünite demirli 5 adet Katamaran tipi yüzer deniz aracı olarak kayıt edilecek ve “Montrö Sözleşmesine” aykırı olmayacaktır.

 

250 kW Gücünde tesis için günümüz şartlarında yaklaşık Maliyet: 350,000 USD (Tesis çoğaltılması durumunda)

 250 Kw SİSTEMİN SAĞLAYACAĞI KAZANÇ:

** Kendi elektriğini sağlayacak ve Tam gün çalışan işletmeler/siteler için: 250 Kw x 0,34 TL x 300 gün x 24 saat= 720,000 TL/yıl

Maliyet/Kazanç oranı = 0,7 : 18 ay (amortisman süresi)

Sadece Elektrik Satacak İşletmeler için: 250 kWx 0,09 sent x 300 gün x 24 saat= 162.000 USD/Yıl

Firmanın Diğer Ürünleri
İlan Başlığı İlan Türü İlan Tarihi
Yüzey Akış Türbini Firma Üretimi 23-12-2016
Facebook Yorumları